Vraag 1: Wat zijn problematische schulden?

Iedereen heeft weleens een aanmaning gehad. Of je hebt betaald met je creditcard, terwijl je het geld niet hebt om het meteen weer terug te betalen. Dit zijn schulden. Je kunt dit oplossen door wat spaargeld over te boeken. Of je let even op je uitgaven. Niets aan de hand. Maar wat als je te weinig of geen spaargeld hebt? Of te weinig inkomsten? Of wat als je de uitgaven niet verder kunt terugbrengen? Misschien heb je al problemen met het betalen van je vaste lasten, terwijl de schulden alleen maar hoger worden. Misschien heb je al bezoek gehad van een deurwaarder? Dit zijn problematische schulden. Herken je jouw situatie hierin? Zoek dan snel hulp.

Vraag 2: Wat voor schulden zijn er?

 • Leningen bij banken of financiers. Voorbeelden zijn een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een autofinanciering
 • Postorderbedrijven
 • Rood staan
 • Achterstanden betalingen in vaste lasten
 • Teveel ontvangen toeslagen
 • Boetes en fraudeschulden
 • Belastingschulden, gemeentelijke heffingen

Vraag 3: Wat doe je als je problematische schulden hebt?

Schulden verdwijnen niet als je simpelweg stopt met het openen van je post. Sterker nog, ze worden alleen maar groter. Hoe moeilijk het ook is, zoek hulp en kom de situatie onder ogen. Liever nog vandaag dan morgen.
Wij kunnen je helpen de situatie in kaart te brengen. Onze specialisten bekijken hoeveel schuld je hebt en bij welke bedrijven en instanties je die schulden hebt. Zij kunnen een voorstel doen aan schuldeisers ter finale kwijting. Dit betekent dat als ze akkoord gaan, er geen vordering meer open staat. Soms lukt dit niet. Dan helpen we je bij verdere vervolgstappen.


Vraag 4: Wat doet schuldhulpverlening bij de gemeente?

In theorie helpt schuldhulpverlening je om schulden de baas te worden en op te lossen. Je meldt je aan en krijgt een intakegesprek. Daarna start er een schuldenbemiddelingstraject waarbij een vast aantal stappen wordt doorlopen:

 • Intake en toelating
 • De stabilisatiefase
  In deze periode doet men nog niets aan de schulden die er al zijn. Je moet laten zien dat je in deze periode geen nieuwe schulden maakt. Dit is lastig, omdat de aanmaningen blijven komen. Bovendien ontstaan schulden niet altijd, omdat iemand niet met geld kan omgaan.
 • Afspraken maken met schuldeisers
  We zijn nu ongeveer een jaar verder. Eindelijk worden de schulden aangepakt. Tenminste, als het lukt. Uit cijfers van de vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) blijkt namelijk dat het in 2016 slechts in 41% van de gevallen lukte om tot een minnelijke regeling te komen.
 • Lukt het niet?
  Inmiddels zijn je schulden een stuk hoger dan aan het begin van dit traject. Je kunt een aanvraag doen om de schuldsanering in te gaan.


Goede hulp is altijd maatwerk en soms moet je snel werken om te voorkomen dat schulden verder oplopen.

Vraag 5: Wat is een minnelijk traject oftewel MSNP?

Met een minnelijk traject probeer je met schuldeisers een regeling te treffen. Je kijkt wat je echt nodig hebt om rond te komen en wat je kunt besteden aan terugbetaling. Als ze akkoord gaan dan komt de rest van de schuldenlast te vervallen. Je hebt de situatie opgelost zonder tussenkomst van een rechter.

Vraag 6: Wat is WSNP oftewel Wet Schuldsanering natuurlijke personen?

Soms zijn de schulden te hoog of gaan schuldeisers niet mee in een minnelijke regeling. Het lukt je echt niet om het af te lossen. Je komt niet meer rond en het wordt van kwaad tot erger. Via de WSNP kun je bij een rechter een aanvraag doen om de schulden te laten kwijtschelden. In de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) staat hoe het werkt. Ook hier moeten bepaalde stappen worden doorlopen. Als de rechter het goed vindt, benoemt hij een bewindvoerder en start een traject dat ongeveer 3 tot 5 jaar duurt. Alle schuldeisers zijn verplicht aan dit traject mee te werken. Je lost een door de rechter bepaald bedrag per maand af. De WSNP is geen pretje. Je kunt niet zomaar grote uitgaven doen aan een vakantie of een opleiding. Ook eventuele erfenissen of andere extra inkomsten worden ingenomen om schulden af te lossen. Simpel gezegd heb je geen zeggenschap meer over je geld. Maar na 3 tot 5 jaar kun je starten met een schone lei.

Vraag 7: Meerdere schulden, welke betaal je eerst?

Als er meerdere schuldeisers zijn, krijgen sommige schuldeisers voorrang boven anderen. De Belastingdienst en het UWV zijn preferente schuldeisers. Bij een betalingsregeling moet je hen altijd meer terugbetalen dan de rest.
Er zijn ook schuldeisers die je het knap lastig kunnen maken. Als je langer dan zes maanden geen zorgpremie betaalt, krijg je een boete en stopt een eventuele aanvullende verzekering. Ook kan een betalingsachterstand gevolgen hebben voor een persoonsgebonden budget.

Vraag 8: Hoe werken schuldeisers?

Eerst proberen schuldeisers zelf een rekening bij je te innen. Ze sturen je een rekening, dan een eerste herinnering. Daarna volgt de tweede herinnering. Het kan zijn dat een schuldeiser telefonisch contact met je opneemt. Leidt dit allemaal tot niets dan volgt er een aanmaning. In een aanmaning staat dat er hierna dwangmiddelen worden ingezet. Of dit gebeurt is even afwachten. Er zijn schuldeisers, vaak grotere bedrijven, die schulden opsparen om ze op de markt van incassobureaus te verkopen aan de hoogste bieder. Je hoort na een aanmaning een hele tijd niks, totdat er opeens een vordering van een incassobureau op je deurmat valt. Het incassobureau zal je stevig achter je broek zitten. Het moet immers een investering terugverdienen. 

Vraag 9: Hoe werken incassobureaus?

Als een schuldeiser het geld niet krijgt, dan besteedt hij dit vaak uit aan een incassobureau. Namens de schuldeiser probeert een incassobureau het bedrag terug te halen. Dit betekent dat je schuld snel oploopt. Zij gaan namelijk ook allerlei kosten vorderen. Incassobureaus kunnen soms erg opdringerig zijn.

Wat mag een incassobureau wel en niet doen?

Er zijn wettelijke regels vastgesteld voor de hoogte van incassokosten die een bureau mag doorberekenen. Ook zijn er regels over de betalingstermijn en wat in een brief moet staan. Een incassobureau kan geen dwangmiddelen gebruiken. Een voorbeeld van een dwangmiddel is een dagvaarding. Alleen een gerechtsdeurwaarder kan dit. Als je vragen hebt over de vordering of je geeft aan dat je het er niet mee eens bent, dan mag een incassobureau niet doorgaan met het sturen van aanmaningen. Ze moeten de procedure dan tijdelijk stopzetten.

Vraag 10: Wat doet een deurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder kan, net als een incassobureau, schulden innen voor een schuldeiser. Hij kan meer dan een incassobureau. De bevoegdheden van een deurwaarder zijn wettelijk vastgelegd.
 • beslagleggen op je loon 
 • dagvaarding uitbrengen 
 • een woning laten ontruimen.

Alleen een schuldeiser kan een deurwaarder inschakelen om een schuld te innen.

Vraag 11: Wat betekent beslaglegging?

Als je een rekening niet betaalt, kan een schuldeiser beslag laten leggen op je geld of je spullen. Dit gebeurt niet zomaar. Het is vaak het laatste middel wat een schuldeiser gebruikt. Er is toestemming nodig van een rechter. De Belastingdienst, het UWV, de Sociale Dienst en het Centraal Justitieel Incassobureau hebben geen toestemming nodig van een rechter.

Er kan beslag worden gelegd op:

 • je huis
 • je loon of uitkering
 • je inboedel, zelfs huisdieren
 • bank- spaarrekening

Vraag 12: Wat doe ik als ik een dagvaarding ontvang?

Ontvang je een dagvaarding, dan moet je voor de rechter verschijnen. Een dagvaarding wordt aangetekend verstuurd of persoonlijk bij je afgeleverd door een deurwaarder. Wat je het beste kunt doen, verschilt per situatie. Onderneem in ieder geval altijd actie. Dit betekent dat je echt moet reageren. Een dagvaarding negeren heeft geen zin. Als de vordering klopt, dan kun je het beste om de tafel met de schuldeiser. Een rechtszaak brengt namelijk alleen maar meer kosten met zich mee. Klopt de vordering niet, dan kun je schriftelijk verweer indienen bij de kantonrechter. Op de dag van de zaak meld je je keurig bij de kantonrechter en daar doe je je verhaal. Wordt je gedagvaard voor een rechtbank? Je bent verplicht je te laten vertegenwoordigen. Bel in dat geval een advocaat.

Vraag 13: Wat kan ik doen als de deurwaarder mijn woning wil ontruimen?

Een woningontruiming wordt vooraf aangekondigd. Het is het gevolg van een ontbinding van de huurovereenkomst door een rechter. Een deurwaarder verschijnt met iemand van de politie en een verhuisploeg. De woning moet leeg. Spullen worden in een container op straat gezet en daarna opgeslagen. De kosten voor een ontruiming komen voor rekening van de bewoner. Dat is een flink bedrag dus het is slim om het zover niet te laten komen. Ga op tijd in gesprek met een woningcorporatie. Is een ontruiming niet te voorkomen? Een deurwaarder heeft een zorgplicht naar zieke mensen, kleine kinderen of huisdieren. Dit betekent dat een deurwaarder moet zorgen dat ze ondergebracht worden.

Vraag 14: Wat is een BKR registratie?

Alle leningen die je afsluit, worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Voorbeelden van leningen zijn de mogelijkheid om rood te staan, een creditcard, een leaseauto of een aankoop op afbetaling. Een mobiele telefoon die je in termijnen afbetaalt is een voorbeeld van een aankoop op afbetaling. Je kunt ook een negatieve BKR-registratie krijgen. Die krijg je als je leningen niet op tijd terugbetaalt, ondanks meerdere herinneringen. Dit wordt door een kredietverstrekker van tevoren aangekondigd. Met een negatieve BKR-registratie kun je geen leningen afsluiten. Een dergelijke registratie blijft 5 jaar staan.

Vraag 15: Wat gebeurt er met de schulden als mijn partner en ik gaan scheiden of uit elkaar gaan?

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan zijn de schulden van jullie samen. Je bent hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Schulden splitsen is een optie maar schuldeisers gaan hier niet vaak mee akkoord. Als de ene partner helemaal niks betaalt, proberen ze het bij de andere partner. Wanneer je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan staat precies beschreven wie welke financiële verplichtingen heeft. Ga je in het huwelijk samen een financiële verplichting aan? Dan zijn de risico’s ook voor jullie beiden. Ontstaan er dan schulden, dan is ieder van jullie daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.