Soms lukt het niet alleen

Wat houd bewind voering in?

Bewindvoering

Een bewindvoerder wordt aangesteld om het vermogen van de cliënt te beschermen, financiële problemen op te lossen, verdere financiële problemen te voorkomen en uiteindelijk schuldenvrij te worden. Een bewindvoerder krijgt inzicht in alle financiële zaken en krijgt ook gezag om beslissingen te maken op financieel gebied. Een bewindvoerder houdt de client op de hoogte van eventuele wijzigingen en beslissingen, maar heeft uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid.

U krijgt de maatregel ”Beschermingsbewind” opgelegd door een rechter. Wat nu?

Allereerst maken jij en onze specialist uit de regio kennis met elkaar. Wanneer jullie besluiten een samenwerking aan te gaan kunt u het volgende verwachten:

· Er word er een intake gepland, waarin we samen uw (financiële) situatie in kaart brengen

· De inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen worden door de bewindvoerder geïnventariseerd

· De bewindvoerder stelt een budgetplan en een plan van aanpak op waarin overzicht en inzicht gecreëerd word

· De bewindvoerder vraagt toeslagen aan waar u eventueel recht op hebt

· Bij problematische schulden draagt de bewindvoerder dit over aan een schuldhulpverlener

· De bewindvoerder neemt indien nodig contact op met relevante instanties om eventuele aanvullende informatie op te vragen en wijzigingen door te geven

· De bewindvoerder opent een nieuwe bankrekening, waaronder een beheerrekening en een leefgeldrekening

· De bewindvoerder draagt zorg voor uw post

· De bewindvoerder zorgt voor een juiste afhandeling van de jaarlijkse opmaak van uw rekening en verantwoording naar de Rechtbank

· De bewindvoerder onderhoud persoonlijk contact met u op afgesproken momenten

Maak kennis met onze bewindvoerders

Overstappen van bewindvoerder, hoe zit dat?

Willen overstappen van bewindvoerder, dit kan verschillende redenen hebben. 

Is het nodig?

Allereerst is het belangrijk om goed af te wegen of een overstap echt nodig is. Heb je een geschil met je huidige bewindvoerder, probeer dit eerst samen op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is, is het van belang dit kenbaar te maken bij je bewindvoerder. Vraag of hij/zij wil meewerken aan een overstap. Zij dienen dan een akkoordverklaring in te vullen van de rechtspraak. Deze moet origineel worden ingediend bij de rechtbank.

Wat als je huidige bewindvoerder niet meewerkt?

Uiteraard kan het voorkomen dat jouw bewindvoerder(s) het niet eens is met de overstap. Bijvoorbeeld omdat zij van mening zijn dat een overstap de situatie niet zal veranderen, of omdat ze het simpelweg niet willen. Wanneer je al een nieuwe bewindvoerder op het oog hebt, vraag hem of haar dan naar de mogelijkheden. Wanneer je dit nog niet hebt, neem dan contact met ons op. 

Kosten en tijdsduur

Een overstap van bewindvoering kan kosten met zich meebrengen. Zo zijn er mogelijke kosten voor een intake en voor het maken van een eindrekening en verantwoording. De gehele overstap kan maanden in beslag nemen. Wij staan erom bekend dat wij binnen enkele dagen (indien mogelijk 48 uur) een kennismaking inplannen. De kennismaking is een vrijblijvend gesprek waarin we samen kijken of er een klik is en of we samen de samenwerking aan willen gaan.

Hulp nodig bij het overstappen? Wij helpen u graag! 
Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met jou op.